Ga direct naar het 'checkboekjek' nieuws Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de secundaire navigatie

Voor werkgevers

Beoordelingsgesprek


Aandachtspunten - Voorbereiding - Het gesprek - Na het gesprek


AANDACHTSPUNTEN

In een beoordelingsgesprek vertel je de medewerker wat je van zijn/haar werkprestaties vindt. Het gaat daarbij om:
• Hoeveelheid werk
• Kwaliteit van het werk
• Halen van doelen en deadlines
• Stijl (omgang met collega’s en/of klanten)

De beoordeling kan positief of negatief uitpakken met als mogelijke gevolgen:
• Verhoging of verlaging van salaris
• Verlenging of beëindiging van contract
• Het voortzetten van een vast dienstverband of ontslag (met of zonder outplacement)
• Een laatste waarschuwing: met afspraak over een doel waar de werknemer binnen een bepaalde tijd aan moet voldoen, anders …
• Een vet compliment en een schouderklop!

De motivatie voor een beoordeling is heel belangrijk en bestaat altijd uit:
• Feiten en/of cijfers
• Concrete beschrijving van gedrag
• Aantoonbare resultaten (of het aantoonbaar ontbreken daarvan)
• Het beoordelingsgesprek is ‘éénrichtingverkeer’
• De werknemer mag wél op je beoordeling reageren.
• Dat kan je beoordeling (positief) beïnvloeden


VOORBEREIDING

• Geef ruim voor een beoordelingsgesprek een agenda aan de medewerker
• Zorg voor een rustige ruimte en iets te drinken


HET GESPREK

• Stel de medewerker op zijn/haar gemak
• Werk de agendapunten één voor één af
• Begin met de punten waar je tevreden over bent
• Wees bij kritiek helder en verduidelijk met feiten, cijfers en voorbeelden
• Vermijd waardeoordelen!
• Geef per agendapunt de medewerker gelegenheid om te reageren en vragen te stellen
• Geef je beoordeling als een conclusie uit het voorafgaande
• Wees je bewust dat de beoordeling emoties kan oproepen
• Geef ruimte aan die emoties bij de medewerker
• Ga niet in discussie
• Probeer niet te troosten
• Bij verschil van mening: vat beide standpunten samen
• Geef aan wat er opgelost moet worden
• Vraag de medewerker om een mogelijke oplossing
• Bespreek de alternatieven en maak een keuze
• Stel indien nodig de beoordeling bij
• Maak afspraken over acties
• Sluit het gesprek met een algemene conclusie af


NA HET GESPREK

• Maak een verslag (of vul formulier in) en leg dat de medewerker ter ondertekening voor
• Voeg het na ondertekening toe aan het personeelsdossier van de medewerker
• Leidt de beoordeling niet tot verlengen van het contract of ontslag? Kijk dan bij:
  ontslaggesprek.